• Login
06-22504063  info@miekehoekzema.nl

PERSOONLIJKE HELDERHEID

ZINGEVING

H E L D E R H E I D

B E W E G I N G

PERSOONLIJKE HELDERHEID

F O C U S

C O N G R U E N T I E

R E A L I S A T I E

Persoonlijke coaching

Het doel van coaching is inzicht te krijgen in je situatie, je meer bewust te worden van jezelf en hoe jij de dingen doet. Coaching moet ertoe bijdragen dat je verantwoordelijkheid neemt voor de volgende stap op je pad en dat je daadwerkelijk in beweging komt. Om nog meer jezelf te mogen zijn. Om wat je denkt, wat je voelt en wat je wilt in overeenstemming te brengen met elkaar. Om in je kracht te komen.

Uitgangspunten

 • Uitgaan van wat je wel kan, van jouw potentie tot groeien.
 • Leren omgaan met dingen die je niet zo goed kunt.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor hoe jij je leven vormgeeft en of je eruit haalt wat erin zit.
 • Werk- en privé-leven zijn met elkaar verbonden.

Mijn aanpak

Ik stel vragen om jou beter te leren kennen, te achterhalen wat jouw drijfveren zijn. We proberen samen jouw context duidelijk te krijgen en hoe jij daarin acteert. Ik stel vragen om je aan het denken te zetten over hoe je erin zit, over hoe jij omgaat met de dingen die op jouw pad komen. Ik spiegel en geef je terug hoe ik je ervaar: wat zeg je, wat zie ik je doen, welke houding heb je, hoe kom je over, is dit congruent?

Vanuit mijn achtergrond als lichaamsgericht therapeut probeer ik een beeld te vormen van hoe jij in elkaar zit en wat jouw potentie is: welke beweging past bij jou? Wat is jouw manier om stappen te zetten?

Vanuit mijn achtergrond als bedrijfskundige analyseren we samen de (werk)situatie en hoe jij daar je doelen kunt bereiken: middels effectieve beïnvloedingsstrategieën, bewust acteren binnen de cultuur van jouw organisatie, benutten van verwachtingen gerelateerd aan functie- en competentieprofielen, gerichte veranderstrategieën en visie ontwikkeling.

Je kunt me gebruiken als klankbord, toetssteen of om even te ontladen. Elk contact is een moment van bezinning, primair gericht op “tot jezelf komen” en van daaruit weer verder te gaan. We kunnen planmatig werken of ingaan op wat er aan de orde is op dat moment. Ik geef je vertrouwen en moedig je aan nieuwe dingen uit te proberen, daadwerkelijk in actie te komen.

Methoden

Naast het open gesprek zijn er allerlei aanvullende werkwijzen beschikbaar zoals:

 • Testen op het gebied van gedragsvoorkeuren, drijfveren, intelligentie of beroepskeuze
 • Spelvormen ter ondersteuning van het bewustwordingsproces.
 • Oefeningen in gesprekstechnieken, om te ontspannen, lichaamsgerichte therapie.
 • Visualisaties om beelden te verhelderen over bijvoorbeeld jouw ideale leefsituatie.
 • Biografie schrijven: hoe ben ik geworden wie ik ben.
 • Dagboek bijhouden: bewust worden van hoe je de dagelijkse dingen ervaart.
 • Meelopen om je in jouw eigen leefwereld te zien acteren.
 • Samen gesprekken of vergaderingen voorbereiden en evalueren.
 • Aandragen van theoretische kaders en modellen.
 • En nog veel meer, passend bij jouw behoefte.

Het resultaat

Je weet waar je staat, hoe je er zelf inzit, waar je heen wilt en wat de volgende stap is. Je bent in beweging gekomen en hebt geleerd van nieuwe ervaringen.

 

 

led high bay light