• Login
06-22504063  info@miekehoekzema.nl

PERSOONLIJKE HELDERHEID

ZINGEVING

H E L D E R H E I D

B E W E G I N G

PERSOONLIJKE HELDERHEID

F O C U S

C O N G R U E N T I E

R E A L I S A T I E

Het coach contract

Elk coachingstraject begint met een kennismakingsgesprek, waaruit duidelijk moet worden of er een basis van vertrouwen is en of er overeenstemming is over de aanpak en de haalbaarheid van doelstellingen.

Het aantal coachingsgesprekken, de duur en de frequentie ervan, hangt af van de vraagstelling en de urgentie. Gemiddeld duurt een coachingsgesprek 1,5 a 2 uur en bestaat een coachingstraject uit 6 tot 8 sessies, die om de 2 a 3 weken plaatsvinden.

De gesprekken kunnen plaatsvinden bij de gecoachte persoon (op het werk of thuis), bij de coach of op neutraal terrein. Dit hangt af van de aard van de sessies, de voorkeur van de gecoachte persoon en de reisafstand. Tussentijds is altijd telefonisch contact of e-mail verkeer mogelijk.

Als de coachingsopdracht wordt gegeven en betaald door een ander dan de gecoachte persoon, worden er in een driegesprek afspraken gemaakt over de doelen van de coaching, de voortgangsrapportage en de (tussen)evaluatie van de coaching. In principe rapporteert alleen de gecoachte persoon zelf over de voortgang. De relatie tussen coach en gecoachte persoon is vertrouwelijk van aard. De coach handelt primair vanuit het belang van de gecoachte persoon.

Het tarief voor coaching is afhankelijk van de situatie. Tussentijds contact en voorbereidingstijd is in principe inbegrepen in het uurtarief. Excessief gebruik hiervan wordt na overleg in rekening gebracht. Het kennismakingsgesprek wordt alleen in rekening gebracht als er daadwerkelijk een coachingscontract uit volgt. Gesprekken dienen minstens 24 uur van tevoren afgezegd te worden, anders wordt het gesprek in rekening gebracht

led high bay light