• Login
06-22504063  info@miekehoekzema.nl

ORGANISATIE HELDERHEID

ZINGEVING

H E L D E R H E I D

B E W E G I N G

ORGANISATIE HELDERHEID

F O C U S

C O N G R U E N T I E

R E A L I S A T I E

De veranderstrategie

Zin geven en congruent zijn

Veranderen vraagt doorbreken van ingesleten werkwijzen en gedragspatronen. Dat lukt alleen als mensen daartoe intrinsiek gemotiveerd zijn en elkaar stimuleren en aanspreken.

De gekozen veranderstrategie en aanpak bepaalt de geloofwaardigheid, daarin wordt de beoogde verandering voelbaar. Mensen zelf hun werkprocessen laten aanpassen geeft hen eigenaarschap in het concreet maken van de verandering. Andere manieren van (samen)werken on the job oefenen maakt helder wat er verwacht wordt, zorgt voor een wenkend perspectief.

Hoe ik dat in de praktijk vorm geef ?

* methode uit Werkboek Implementatiekunst – Marcel Kuhlmann

Het leiderschap

Helderheid geeft focus

Leiderschap vandaag de dag betekent koers zoeken en balans houden: inspelen op veranderende omgevingen, zorgen dat de organisatie zich flexibel aanpast met behoudt van kernkwaliteiten. Leiders creëren verbindingen en zorgen dat anderen in staat zijn om snel en slagvaardig te handelen.

Dat begint met de onderlinge verbinding in het directie- of managementteam: aanwezige deskundigheid benutten, op elkaar vertrouwen, een gedragen koers zoeken.

En samen met teamleiders focus aanbrengen, zodat zij dit met hun teams kunnen doen. Aandacht geven aan de vraagstukken waar leidinggevenden mee komen, leiderschap ontwikkelen on the job, is een belangrijke sleutel tot organisatieontwikkeling.

Ook besturings- en beloningsmodellen, impliciet en expliciet, zijn van grote invloed op gedrag. Het congruent maken van de besturingsmechanismen met de organisatiedoelen ondersteunt leidinggevend in hun taak verandering te realiseren.

Mijn rol?

  • Bijeenkomsten organiseren om tot gedragen koers en focus te komen. Lijnen uitzetten gebruik  makend van leanprincipes.
  • Coachen directie/managementteam
  • Professionalisering (on the job) van leidinggevenden
  • Inzetten van gedragstaal en analysehulpmiddelen die Insights biedt of van Insights Transformational Leadership
  • Doorlichten en adviseren over impact van besturings- en beloningstooling

De krachtbronnen

In beweging komen en realiseren

Een organisatie bestaat uit het samenspel van mensen. Mensen die handelen op basis van informatie die zij zelf betekenis geven binnen vertrouwensgroepjes. Zij handelen vanuit hun ervaring en deskundigheid. Daarbij geholpen door sturingsmechanismen, processen en systemen.

Veranderkunst is mensen gericht in beweging brengen. Aanwezige krachtbronnen vinden en hen voldoende ruimte geven.  De aanwezige talenten goed inzetten, op de plek waar ze de meeste waarde hebben. Het ontwikkelpotentieel de kans geven om tot bloei te komen.

De kunst is om in samenspel mensen zelf te laten kiezen wat hun volgende stap is en hoe zij bij kunnen dragen aan het realiseren van de organisatie doelen.

Mijn ervaring?

  • Een professionaliserinsgprogramma op elke afdeling, om aanvullend aan bestaande HR instrumenten, te werken aan competentie ontwikkeling en om mensen in beweging te krijgen.
  • Bieden van intervisie mogelijkheden en coaching/supervisie aan talentvolle mensen of aanwezige krachtbronnen, zodat zij overeind blijven in woelige tijden.
  • Inzetten van de Talent Motivatie Analyse methode, waarmee drijfveren en talenten in beeld komen. Verwachte competenties expliciet maken en in gesprek brengen, gebruik makend van 360graden analyse tool.
led high bay light