• Login
06-22504063  info@miekehoekzema.nl

WERKWIJZE

VORMGEVEN VAN VERANDERPROCESSEN

MIEKE HOEKZEMA

COACH VAN MENS & ORGANISATIE

Professionalisering: eruit halen wat er in zit!

Professionalisering gaat over “ eruit halen wat er in zit”. Het samenbrengen van wat de organisatie nodig heeft om haar visie te realiseren en het ontwikkelen en inzetten wat de medewerkers (in potentie) te bieden hebben.

Professionalisering is een beproefde aanpak, ontwikkeld samen met Hermy Nauta. Het programma sluit aan bij de individuele ontwikkeling en de leerstijl van de medewerker en heeft een relatie met de andere HR-instrumenten.

De essentie zit in de coherente samenhang tussen uitgangspunten en realisatievorm. Deze aanpak onderscheidt zich door:

  • De directe relatie tussen persoonlijke ontwikkeling en de verwachtingen van de organisatie;
  • De kern van de organisatie (het bestaansrecht) wordt verbonden met de kern van de persoon (bezieling);
  • Er wordt een gezamenlijk professionaliseringskader gemaakt, waarmee het eigenaarschap bij de leidinggevende en het team ligt;
  • De individuele ontwikkelplannen sluiten daardoor aan op de afdelingsplannen;
  • Coaching, intervisie en workshops vinden binnen de organisatie plaats, waardoor samen met collegae wordt geleerd;
  • Collegae worden opgeleid om zelf te coachen of intervisie te begeleiden, waardoor het leren in de organisatie wordt geborgd.

Schematische weergave van de aanpak:

Resultaat is dat de koers(verandering) van de organisatie vertaald is naar concreet handelen. Door samen leren ontstaat een beter begrip en samenwerking tussen afdelingen en binnen teams. Er is positieve aandacht voor ontwikkelen on the job. Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling, komen in beweging en willen eerder doorstromen.

De TMA Talentenanalyse en competentieset kan in dit traject ondersteuning bieden. Ik ben gelicenceerd voor deze uitgebreide toolset. Voor meer informatie: www.tmamethode.nl.

led high bay light