• Login
06-22504063  info@miekehoekzema.nl

TEAM HELDERHEID

ZINGEVING

H E L D E R H E I D

B E W E G I N G

TEAM HELDERHEID

F O C U S

C O N G R U E N T I E

R E A L I S A T I E

Team met focus

Structuur op orde

Het bestaansrecht van een team is het willen behalen van een gemeenschappelijk doel.

Een heldere taakverdeling en goed afgestemde werkprocessen bieden het fundament om dit doel samen te kunnen realiseren.

Als het doel of het team wijzigt moet dit fundament vaak opnieuw even neergezet worden, zodat in de dagelijkse gang van zaken geen discussies of wrevel ontstaan.

Team in beweging

Samen werken

Om teamresultaat te behalen is samenwerking nodig.

Dat begint met vertrouwen in elkaar als mens en in het team als geheel. Maar ook het lef hebben elkaar te confronteren, het echt aan te gaan met elkaar. In veel teams blijkt elkaar aanspreken lastig te zijn.

Daarbij komt commitment: volledige inzet van beschikbare kwaliteiten ten behoeve van het team. En helder zijn in de bijdrage aan het teamresultaat. Expliciet leren zijn in het nemen van verantwoordelijkheden helpt daarbij.

Diep ingesleten gedragspatronen veranderen niet van de ene op de andere dag, dat vraagt gewenning. En vooral intrinsieke motivatie van de teamleden.

Team volwassenheid

Ingesleten gedragspatronen

Teamvolwassenheid wordt zichtbaar in de ingesleten gedragspatronen.

Een team wat niet alleen goed ingespeeld is op elkaar, maar ook op de omgeving (M4), kom ik niet vaak tegen. Toch lijkt dat het streven, omdat de organisatie als geheel daar het meest mee gediend is. Nuanceren van dit streven kan geen kwaad: per team vaststellen welke teamvolwassenheid echt noodzakelijk is.

Een belangrijke factor in teamontwikkeling is de wijze waarop leiding wordt gegeven, de ruimte die het besturingskader biedt en andere culturele waarden binnen de organisatie. De mate waarin het team zelf verantwoordelijkheid kan nemen of zelfsturend kan zijn wordt mede daardoor bepaald. Teamontwikkeling kan dan ook niet los gezien worden van de organisatie context.

Team helderheid: het team zet zichzelf op de foto

Het team is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling, startend vanuit een gemeenschappelijk vertrekpunt. Het team zet daarbij regelmatig zichzelf op de foto. Daarvoor worden de 3 bovenstaande brillen gehanteerd.

Actuele vraagstukken uit dagelijkse werk vormen de basis en context van teamontwikkeling. Daarbij is de rol van de leidinggevende essentieel voor het slagen van teamontwikkeling. Waar nodig geef ik training on the job of wordt een expert uit de eigen organisatie betrokken om inzicht te geven.

Resultaat is dat het team ervaart hoe het is om als team lekker samen te werken, waarbij de teamleden hun unieke bijdrage inbrengen. Lidmaatschap en leiderschap zijn in balans. Het team weet waar het voor staat en waar het voor gaat, met focus op de collectieve resultaten. Zij weten ook anderen in hun organisatie te vinden. Elk teamlid heeft inzicht in eigen kwaliteiten, de kwaliteiten van de overige teamleden én de teamkwaliteiten en wordt uitgedaagd om zelf stappen in persoonlijke  ontwikkeling te zetten.

led high bay light