• Login
06-22504063  info@miekehoekzema.nl

WERKWIJZE

VORMGEVEN VAN VERANDERPROCESSEN

MIEKE HOEKZEMA

COACH VAN MENS & ORGANISATIE

Veranderkunst: een congruente aanpak

Afhankelijk van de veranderdoelstelling is een scala aan mogelijke begeleidingsactiviteiten op verschillende niveaus mogelijk.

 • Adviseren van directies over de aanpak en de besturing. Zij dragen zelf de verantwoordelijkheid, maken keuzes, nemen het voortouw. Ik spiegel hen gedurende het traject.
 • Adviseren over het inzetten van interne en externe communicatie om het proces te ondersteunen en te stimuleren.
 • Het coachen van leidinggevenden tijdens het veranderproces.
 • Vormgeven van bijeenkomsten die helpen de beweging in te zetten of te vervolgen.
 • Het faciliteren van teamontwikkeling, teaminterventies plegen.
 • Het geven van passende trainingen en het organiseren van workshops en effectieve themabijeenkomsten. Ik maak onderwerpen bespreekbaar die doorgaans onbesproken blijven, zoals authenticiteit, vertrouwen, verantwoordelijkheid, integriteit en moed.
 • Intervisiebegeleiding, zodat groepen leidinggevenden of medewerkers van en met elkaar kunnen leren.
 • Het integreren van een specifieke professionaliseringsaanpak die het ontwikkelingsproces gericht kan ondersteunen, beschreven elders op de site.
 • Het effectief inzetten van competentiemanagement als hulpmiddel in het ontwikkelproces.
 • Het organiseren van evenementen voor grote of kleine groepen in de organisatie die impact hebben en katalyserend werken.
 • Coachen van mensen in het verenigen van hun persoonlijke beweging en de beweging die de organisatie maakt.

Met de opdrachtgever en betrokkenen zoek ik een bij de situatie passende combinatie van bovenstaande begeleidingsvormen. Daar waar nodig beschik ik over een netwerk van vakbekwame collegae

led high bay light