• Login
06-22504063  info@miekehoekzema.nl

WERKWIJZE

VORMGEVEN VAN VERANDERPROCESSEN

MIEKE HOEKZEMA

COACH VAN MENS & ORGANISATIE

Versterken veranderkracht

Veelal wordt organisatie-ontwikkeling middels allerlei projecten aangestuurd. De lijnmanagers en medewerkers krijgen dan met meerdere projectleiders en verschillende verandermethodieken te maken. De kunst is om project en lijn-sturing congruent te laten zijn en het achterliggende doel in het vizier te houden.

De veranderkracht binnen de organisatie wordt vergroot door met leidinggevenden, veranderbegeleiders en projectleiders tot een gedeelde verandervisie en veranderstrategie te komen. Veranderkunde is een vak.

Wat ik kan bieden om het verandervermogen organisatie breed te versterken:

  • Een basis training in veranderkunde, zodat er een gemeenschappelijke verandertaal ontstaat. De training wordt afgesloten met een waagstuk: in de eigen praktijk aan de slag met een persoonlijke uitdaging.
  • Een werkconferentie met dwarsdoorsnede van de organisatie, om gezamenlijk te onderzoeken welke veranderaanpak effectief is binnen deze organisatie en welke niet.
  • Begeleide intervisie met de projectleiders en veranderbegeleiders om verandervraagstukken in te brengen en met elkaar te leren.
  • Coaching on the job van het management/directieteam bij de congruente aansturing van lijnafdelingen en projecten, waardoor zij de wendbaarheid van de organisatie vergroten.
  • Coaching on the job van de teamleiders (in het managementteam), bij het aanbrengen van balans tussen door laten lopen van de dienstverlening/productie en het implementeren van wijzigingen. Zij zijn degene die met medewerkers het gesprek voeren over (intrinsieke) werkmotivatie. Principes uit de lean filosofie met een dag/weekritme kunnen hierin ondersteunen.

Lees hier verder over hoe deze aanpak werkte binnen de Raad van de Kinderbescherming.

led high bay light