• Login
06-22504063  info@miekehoekzema.nl

KENNIS MAKEN

VERANDERKUNDIGE & VERHELDERAAR

MIEKE HOEKZEMA

MANAGEMENT CONSULTANT & COACH

Visie op veranderen

Om mensen in organisaties in beweging te krijgen moet je hen raken. Dan is een voelbare noodzaak tot veranderen en een concretisering van wat er verwacht wordt noodzakelijk. Dit betekent dat algemene organisatiebrede boodschappen vertaald moeten worden naar persoonlijk voelbare en begrijpelijke verwoordingen.

Als een verandering grote impact heeft op het dagelijks functioneren van managers en medewerkers, dan blijken mensen graag vast te houden aan wat ze kennen. Er is op z’n minst een gewenningsperiode nodig om met elkaar opnieuw te komen tot een effectieve manier van taken verdelen, weten wat je aan elkaar hebt en wederzijds vertrouwen, resulterend in een goede samenwerking binnen de organisatie. Alleen dan kan de organisatie weer optimaal presteren.

De kunst van veranderen

De kunst is om organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met elkaar te verbinden, door in elke organisatie laag een eigen concretiseringslag te maken.

De kunst is om het organisatieontwikkelingsproces zo vorm te geven dat de mensen die in beweging moeten komen op het juiste moment geraakt worden, zich betrokken voelen en zich realiseren dat de verandering impact op henzelf heeft. Er wordt verwacht dat zij hun kennis en ervaring gaan inzetten om de vertaalslag naar hun eigen situatie te maken, dat zij samen werken met naaste collegae aan een optimaal ingericht organisatieproces ten behoeve van de klanten van de organisatie.

De kunst is om het ontwikkeltraject zo vorm te geven dat de aanpak en de besturing ervan in lijn ligt met de te bereiken doelen. Dat geeft duidelijkheid, dat maakt voelbaar wat er bedoeld wordt.

Bovenstaande visie op veranderen leidt tot een scala aan mogelijke begeleidingsactiviteiten op verschillende niveaus. Daarover leest u hier meer.

led high bay light