• Login
06-22504063  info@miekehoekzema.nl

WERKWIJZE

VORMGEVEN VAN VERANDERPROCESSEN

MIEKE HOEKZEMA

COACH VAN MENS & ORGANISATIE

Werkwijze

Mijn manier van werken start met een onderzoekend gesprek, liefst met meerdere belanghebbenden tegelijk. De verschillende invalshoeken en de manier waarop dit met elkaar wordt besproken geven inzicht in het vraagstuk. Welke redeneringen worden er gemaakt? Hoeveel bewegingsruimte is er nog? Lukt  het om het gesprek productief te laten verlopen?

Vanaf de start wil ik het eigenaarschap bij de persoon zelf of binnen het team of de organisatie houden. Mijn visie op het vraagstuk en de kundigheid om veranderprocessen te richten voeg ik daar aan toe. We maken gezamenlijk de eerste stappen in het veranderproces helder.

Startpunt van een opdracht is duidelijkheid over de rolverdeling. Mijn rol is die van sparringpartner van de veranderleider, change manager, veranderbegeleider, (team)coach, organisator van werkconferenties, trainer of intervisie begeleider.

Lees meer over:

led high bay light