• Login
06-22504063  info@miekehoekzema.nl

PERSOONLIJKE HELDERHEID

ZINGEVING

H E L D E R H E I D

B E W E G I N G

PERSOONLIJKE HELDERHEID

F O C U S

C O N G R U E N T I E

R E A L I S A T I E

Loopbaan coaching

Uitgangspunten van het coachingstraject

Mijn werkwijze kent de volgende uitgangspunten:

  • We gaan uit van wie je bent, jouw kwaliteiten, jouw kracht.
  • Ken jezelf, wees je bewust van jezelf: een goed zelfbeeld en zelfvertrouwen is de basis.
  • Zoek een werkomgeving waarin je tot je recht gaat komen.
  • Onafhankelijke opstelling biedt het meeste rendement: jij hebt iets unieks te bieden!
  • Weten wat je wilt en daarmee anderen benaderen is het meest effectief.

Stappen in het loopbaancoachingstraject We richten ons primair op de volgende stappen:

  1. Kennismaking: klikt het, past de stijl/aanpak, is er een vertrouwensbasis?
  2. Plan van aanpak: welk pad wil je lopen, hoeveel tijd heb je ervoor, wanneer?
  3. Zelfonderzoek: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, werk en leven.
  4. Voorbereiden op het zoeken naar een andere functie/baan: wat zoek ik (rol/functie), in welk type organisatie, op welke mogelijke locaties en met welke randvoorwaarden.

Optionele stappen voor een mogelijk vervolgtraject:

Een coachingstraject wordt altijd afgesloten met een evaluatie waarin aan de orde komt wat iemand geleerd heeft, welke veranderingen hebben plaatsgevonden en welke feitelijke resultaten behaald zijn.

Mijn toegevoegde waarde als (loopbaan)coach

Ik coach ruim 25 jaar mensen die op zoek zijn. Op zoek naar zichzelf, naar de volgende stap in hun loopbaan, naar het antwoord op belangrijke keuzevraagstukken, naar een handelswijze als het niet meer lekker loopt of naar handvatten om hun functioneren verder te verbeteren.

Zij geven aan dat ik veiligheid bied, ruimte om naar zichzelf te kijken, ik luister, stel “de goede vragen”. Ik ben scherp in het analyseren van wat er werkelijk aan de hand is en in het aanvoelen wat de “juiste beweging” is. Door mijn eigen ervaringen in verschillende werkomgevingen, begrijp ik snel de context en kan ik goed inschatten hoe anderen op jou(w aanpak) reageren.

Ik spreek je aan op je verantwoordelijkheid en nodig uit om daadwerkelijk in beweging te komen. Tot nu toe zijn alle mensen die met een loopbaanvraag naar mij toe kwamen tevreden over de stap  die ze hebben gezet.

Voor de een was dat blijven zitten op de huidige plek, ervaren hoe het is om ergens langer te blijven en de uitdaging zoeken in de verdieping. Voor een ander het eindelijk durven nemen van ontslag en daarmee het doorbreken van een uitzichtloze situatie. Vervolgens een tijd naar het buitenland gaan en een baan vinden die niet alleen aansluit bij de kwaliteiten, maar ook bij de bezieling. Een derde is stage gaan lopen in een heel ander vakgebied en ander deel van de organisatie, om zo contacten en ervaring op te doen in het vakgebied waar hij verder wil.

led high bay light